Samfunnskunnskap test

Her kan du ta eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for norske innvandrere. Oppgavene i samfunnskunnskapsprøven vil ha annet . Comments Off on Religions and Ethics in Norway.

Du kan også bruke eksempeloppgaver for å øve til prøven. For lærere som underviser voksne innvandrere i timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i . Innvandrere må bestå egne tester i muntlig norsk og samfunnskunnskap for å få permanent opphold i Norge, foreslår regjeringen. Kan brukes som eksempelprøve/test før avsluttende prøve.

Sjekk om du fått med deg det viktigste fagstoffet i kapittel 6. Les instruksen før hvert oppgaveledd nøye.

Hvis du ikke er fornøyd med poengsummen du oppnår . Hvilke endringer vil komme, og hvordan tror du det vil påvirke verden? Sjekk om du fått med deg det viktigste fagstoffet i kapittel 7. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) finner du her. Samfunnskunnskap: Dette kurset er rettet mot voksne innvandrere som søker permanent oppholdstillatelse i. Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom og år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven. Den obligatoriske prøven i samfunnskunnskap skal prøve deltakerens. Would you like to test out the courses before registering?

Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov. Liste : Samfunnskunnskap – priser Information in English hours of social studies The.