Samfunnskunnskap vox

På disse sidene finner du pensum til faget timer samfunnskunnskap for voksne. For lærere som underviser voksne innvandrere i timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i . Her kan du ta eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for norske innvandrere.

Oppgavene i samfunnskunnskapsprøven vil ha annet . Vi piloterer nye oppgaver til prøven i samfunnskunnskap. Det er viktig for kvaliteten på prøven at så mange som mulig deltar, og vi oppfordrer . Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i timer samfunnskunnskap.

Kurset er andre del av en pakke på tre deler. Målene i læreplanen for timer samfunnskunnskap styrer. Intro dekker alle emner i læreplanen og kan enkelt tilpasses ulike behov i undervisningen.

Informasjonssøking er et viktig element innenfor alle emneområdene.

Du kan også bruke eksempeloppgaver for å øve til prøven. Kurset var for tospråklige lærere som underviser innvandrere i timer samfunnskunnskap. Målet med kurset var å gi innsikt i læreplanens emne og.

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i timer samfunnskunnskap og som har fullført alle tre modulene. Hvis du har rett og plikt, eller rett, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du finner en liste over andre tilbydere som er godkjent på nettsidene til VOX her. Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap (§§ – 28).

Vox skal tilrettelegge for avvikling av prøver i samfunnskunnskap. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk har ansvar for å utvikle og vedlikeholde prøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap. Vox er eit nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med vekt på vaksnes læring. Prøven i samfunnskunnskap er en skriftlig prøve. Informasjon om prøvetyper og påmelding finner du på vox.

Prøve i samfunnskunnskap (statsborgerprøve) for å få norsk statsborgerskap. VOX vil legge ut informasjon på sine nettsider (eksternt nettsted) når det er mulig . Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/#9069052.