Samfunnskunnskap

På disse sidene finner du pensum til faget timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, . Her kan du ta eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for norske innvandrere. Oppgavene i samfunnskunnskapsprøven vil ha annet . For lærere som underviser voksne innvandrere i timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i . Du kan også bruke eksempeloppgaver for å øve til prøven. Nye regler for fritak fra timer samfunnskunnskap. Det er nye regler om fritak fra plikten til opplæring for innvandrere med rett og plikt eller . Her kan du melde deg på kurs i timer samfunnskunnskap på et språk du forstår.

Kursene er for deg som har rett og plikt, rett, eller plikt, til å . Introduksjonsloven Introduksjonsloven sier at de som omfattes av loven skal tilbys et timers kurs i samfunnskunnskap på et . Det kan også de som kun har rett til opplæring. Så snart vi vet hvilke kurs som skal starte, kan du lese om . Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom og år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven. Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i . Reglene i denne forskrift skal bidra til å sikre visse rettigheter og avklare forpliktelser til deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap . Da har du plikt til å fullføre kurset timer samfunnskunnskap. Bor du i Trondheim kommune skal du gå på kurs ved . Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. Kommunen skal som hovedregel tilby minst 6timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Samfunnskunnskap gir deg muligheten til å bli bedre kjent med det norske samfunnet og hvordan ting fungerer på et . Hva kan du generelt om faget statsvitenskap?

Alle med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap må fullføre kurset i løpet av år. Hvis kurset fullføres innen års fristen . FRIS tilbyr norskkurs for alle, både for personer med lite eller ingen skolegang og for personer med noe eller mye skolegang fra . I oversikten finner du Samfunnskunnskap kurs fra hele landet, og alle Samfunnskunnskap kurs er fra seriøse . For elever som har vedtak om rett og plikt eller plikt til norskundervisning med samfunnskunnskap. Lær om FN, barns rettigheter og FN’s bærekraftsmål. Her kan du lære om Tv-aksjonen og Røde kors.

Lektorutdanningen i samfunnskunnskap gir deg undervisningskompetanse i to fag; sosiologi og statsvitenskap. Utdanningen kombinerer de to fagene fra . Hammerfest VO-senter har ansvaret for undervisning i norsk med samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige. Undervisningen er basert på Læreplan av . Ny revidert utgåve av innføringsbok i samfunnskunnskap og samfunnskunnskapsdidaktikk I boka gir forfattarane ein brei introduksjon til sentrale emne i .