Senke klornivå

Du må hele tiden overvåke den kjemiske balansen i bassenget for å hindre bakterier og alger buildup og samtidig sikre kjemiske . Hastigheten som du er i stand til å redusere klornivået i innendørsbassenget vil variere, avhengig av rommet der bassenget ligger. Sjokk-klor brukes til å gi bassenget en overdose klor som har til hensikt å drepe.

H-minus er et surt granulat som brukes til å senke pH-en. Klor er plassert i et basseng for å tjene som et desinfeksjonsmiddel. De enkleste måtene å redusere klornivået er å bare la det redusere på egen hånd eller ved . Natrium, kalium og klor betegnes både som mineraler og elektrolytter.

Du har kanskje fått høre at du bør redusere på saltmengden for å senke blodtrykket? Fritt klor er den klorreserven du alltid skal ha i vannet for å bekjempe. Spa Shock Dette er et ikke- klor sjokk behandling som fjerner lukt og reduserer irriterende. Fordi pH -senkende kjemikalier vil senke den totale alkalitet i tillegg.

Ved feil pH-verdi, vil utstyr i bassenget bli fortere ødelagt, klor virker ikke desinfiserende slik den skal,. Saltsyre blir brukt til å senke pH verdien i bassenget. Klor er en vanlig desinfiserende middel som brukes i svømmebassenger.

Denne kjemiske oksiderer alger og dreper bakterier i bassenget vann slik at . Dosering: 150g granulat til 10m ³ vann senker pH-nivå for eksempel.

Klor eller Bromintabletter kan erstatte bruken av Spa Frog. H ALKALINITY DECREASE (pH Alkalitet SENK): Hvis vannet etter å ha blitt avlest på . Sjokk-klor (diklor) er et granulat som løser seg fort opp og som derfor gir en høy. Dosering: 1gram pH-senker granulat er nok til å senke pH – verdien i m³ . Bruk alltid nok klor og bakteriedrepende middel, og heller.

H-verdien også være for høy og vanskelig å senke, det vil da etter hvert bli uklart vann (melete). Aktive klorforbindelser; fritt og bundet klor. Fritt og bundet klor bør måles på stedet (ved bassenget).

Senke pH ved å legge til riktig mengde muriatic acid deler vann og helle . ActivPool Sjokklor granulat for rask heving av klornivå i basseng. Metal Out senker vannets samlede hardhet så at metaller og kalk utkrystalliseres og siden . For å senke alkaniteten benyttes saltsyre, og for å heve den.