Skipstrafikk norge

Discover information and vessel positions for vessels around the world. Search the MarineTraffic ships database of more than . AIS Live for skipstrafikk – følg skipstrafikken i Norge og resten av verden på kart generert via automatisk identifikasjonssystem (AIS). Kystverket driftar AIS Norge som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken langs norskekysten. AIS data nyttast i sivil trafikkovervaking og beredskap for å . Her kan du sjekke hvilke skip som befinner seg langs sørlandskysten. Kontinuerlig (live via AIS) oppdatert kart med oversikt over skip og båttrafikk i Oslofjorden.

Her kan du følge skipstrafikken i Nord-Norge, og verden forøvrig. Google Earth har en rekke informasjonslag som man kan skru av og på, men det er også mulig å lage sine egne. Det er betydelig mer skipstrafikk i Nordsjøen enn i Norskehavet og i. Det har kommet på plass en delelinje mellom Norge og Russlan noe . Nå kan du sitte hjemme og se hvilke båter som er utenfor kysten av Nordland.

Denne siden gir en oversikt av skipstrafikken i Ålesund havn. Oversikten er basert på registreringer i havnas datasystem, og gir informasjon om fartøyer som . Her kan du følge med på skipenes posisjon i indre skagerak. Skipstrafikk er levert av: MarineTraffic.

Skipstrafikk Norge Tjenesten er utviklet og levert av Department of Product Systems Design Engineering – Universitetet i Aegean, og er basert på AIS. Skipstrafikken i norske havområder er i vekst. DNV GL viser at prosent av CO2-utslippene i Norge kommer fra skipsfarten (2015). Automatisk Identifikasjons System – AIS AIS (Automatic Identification System) er et automatisk identifikasjonssystem for skip.

AIS er innført internasjonalt for å øke . Skipstrafikk – skipstrafikk, navigasjon, radar, bnwas, ecdis, sjøkart, ais, ekkolod elektronikk, gps, kart, kartplotter, kartplottere – Finn firmaer, adresser, . Innenrikstrafikk – Skipstrafikk mellom norske havner/installasjoner offshore uavhengig av. Figur 3-– Ett år med skipstrafikk rundt Norge (fra havbase.no). Innenriks skipstrafikk, med passasjerskip og ferger, offshore- og.

Skipsfarten står for totalt prosent av Norges totale utslipp av CO2.