Snitt for videregående skoler 2015

Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2015/201 1. Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2014/201 1. Førsteinntaksrundetil de videregående skolene i Oslo er klar.

Den siste søkeren som fra høsten av har tilbud om plass på løpet for studiespesialisering ved Oslo Katedralskole har i snitt fra . Oversikt over poenggrenser til videregående skoler i Oslo. Han nevner idrettslinjen ved Stend videregående skole som et eksempel. Så søkernes karaktersnitt er nok høyere enn ved Amalie Skram.

Er du usikker på hvor mange poeng du må ha for å søke videregående skole eller høyere utdanning? På universitet i Oslo, i hvert fall, trengs et snitt på godt over fem for å komme inn. Skal du søke videregående opplæring skoleåret 2015-201 og lurer på hvor gode.

Det varierer fra år til år hvilket snitt du behøver for å komme inn på de . Under ser du oversikten over Norges videregående skoler. Det samlede målet for skolekvalitet er et gjennomsnitt av de syv . Asker videregående skole har nest høyest opptakskrav i traktene våre med 47. Rud har høye opptakskrav: 1elever konkurrerte i 20om plasser.

I år som i fjor var det Nadderud videregående skole som pekte seg ut som den skolen det er vanskeligst å komme inn.

I fjor måtte elevene ha minimun i snitt da de gikk ut av ungdomsskolen. TOPP OG BUNN: Sandvika videregående skole er desidert mest populær,. Kapasitet, søkere og inntatte til egne skoler, etter region.

Lokal inntaksforskrift vedtatt desember 2015. Bjerke videregående skole har flere søkere enn Oslo katedralskole foran. Det vi vet, er at mange søkere fører til høyere snitt – og i år er det . Søkertall for Lillehammer videregående skole inkluderer søkere fra.

Nedre poenggrense førsteinntak 20(PDF, kB), Det er viktig å merke . Revykonseptet handler om det rare i oss og rundt oss – og det kan bli gøy! En rar revy blir til i løpet av juleferien, og vi . Neste uke byr på skole-start for Oslo-elevene. Jo høyere snitt på den videregående skolen, jo flere jenter og færre elever med .