Søk i merkeregisteret

Merkeregisteret er et register over merkepliktige norske fiskefartøy fra 19og frem til og med 2001. Merkeregisteret må her altså metodisk sett brukes på samme måte som originalbøkene: Man må lete etter de opplysningene man vil finne. Her kan du søke etter et spesielt fartøy.

Fyll inn et av feltene under: Registreringsmerke:. Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. Registeret inneholder historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 19og fram til 2001. Registeret er digitalisert og gjort søkbart, men skulle det være dårlig .

Kapittel V Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregister). Bekreftelse på tildelt fiskerimerke og innføring i merkeregisteret. Merkeregisterloven gir regler om føring av register for oppføring av alle merkepliktige fiske- og fangstfartøyer.

Hurtiglinker: Avslutt, Språk: Søk blant registrerte merker. Velg reinbeiteområde – -, Øst-Finnmark, Vest- . Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske. Fiskeridirektoratet har ført et merkeregister for fiskebåter for hele landet, som starter i . Merkeregisteret Bakgrunn og formål Varemerker kan få rettsbeskyttelse på alternative måter. Etter varemerkeloven så gis et varemerke rettsbeskyttelse enten .

Registeret for reinmerker vil fra og med den 4. Landbruksdirektoratet skal vurdere merkeregisteret . Foreløpig lenke til det som er lagt inn på min hovedside RLA. Startet nedenfor med å legge inn registeret som PDF filer. Søknad om tillatelse til å nytte fiskefartøy til ervervsmessig fiske. Godkjenning av innføring i merkeregisteret av nybygg, innføring i merkeregisteret av importert . Siden 19har det vært et merkeregister for alle fiskebåter i Norge. Det ble nesten årlig gitt ut egne bøker for alle registerte fiskebåter som var i dette registeret.

Det gjelder alle fartøy som står i Merkeregisteret, og slettingen av inaktive fartøyer viser at systemet virker. Du trenger ikke lenger gå veien om Merkeregisteret. Merkeregisteret tar våre kundebehandlere seg av når de har mottatt.

Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. J-89-20Gebyr ved innføring av fartøy i merkeregisteret. Norges Sildesalgslag (Sist endret: ). Med innføring av ”Heløyjenta” i merkeregisteret ansees ervervtillatelse for.

På søk i merkeregisteret på omtalte fartøyer ved tid for saksutredning (21) ser . Dei siste åra er 4fiskeriregistrerte fartøy tekne ut av merkeregisteret på grunn av manglande fiskeriaktivitet.