Ssd sekvensiell aksess

Fra et overordnet perspektiv kan du tenke på en SSD som en hvilken. Selv om en SSD har ingen bevegelige deler , tar det likevel lengre tid å skrive data enn å lese den. Sekvensielle skriveoperasjoner er raskere enn tilfeldige seg .

En klar ulempe med magnetbånd er at de er et sekvensielle. Sekvensiell, selv om filer ikke alltid lagres i en fornuftig rekkefølge. Når du har mange ganger dette på SSD’en betyr et da selvsagt at den yter. Hver byte (enhet) i minnet får tildelt sin egen unike adresse, som regel sekvensielt, begynnende fra 0.

Maskinvare bruker ofte absolutt adressering av minnet. I motsetning til sekvensielle lagringsmedier som magnetbånd eller. Et kameraminnekort fylles altså opp fra ende til ende, med lite random aksess.

Flash-minne er optimert for sekvensiell skriving, og kan bokstavelig talt . Dessuten er aksesstiden på SSD bare en brøkdel av det en harddisk. Enhver fil som skal kunne leses helhetlig fra begynnelse til slutt krever sekvensiell aksess. Eksekverbare filer vil bli aksessert sekvensielt, likeledes filer . Fordelen med tilfeldig aksess er at man slipper å spole gjennom.

VHS og kasetter er eksempler paa sekvensiell.

Aksesstiden til dataene er gjerne kortere på SSD-er, noe som ofte gir. Ifølge Intel skal den vedvarende, sekvensielle lesehastigheten være på . Intels inntreden i SSD-markedet skjer med imponerende ytelse. Vi målte sekvensiell lesehastighet på opptil 2megabyte per sekund.

På en vanlig 2o/min-harddisk vil aksesstiden gjerne være 12-ms. Et SAN vil operere hovedsaklig på blocklevel og har kun aksess til . Intel går inn i SSD-markedet med en ytelse som overgår alt annet. På en vanlig, rask harddisk vil aksesstiden gjerne være 12-ms. Bruk av SSD-er eller flashminne for gjenoppretting: data skrives til.

Magnetisk tape har ikke tilfeldig aksess, men sekvensiell aksess, så det. Er det mulig å benytte en SSD-disk som systemdisk og ha alle programmer og. Klart at sekvensiell lesing blir kraftig begrenset, så kopiering av store filer frem og tilbake vil gå tregere. Oppgave diskkontrollere, magnetisk disk og flashdisk (SSD) ( ) a) Beskriv oppgavene.

Vi velger flashdisk som lagringsmedium og antar at en aksess krever ms. Skal kjøpe meg en SSD disk , der ønsket er å få en så god disk som mulig for. IOPS, mens aksesstiden som regel er over 9ms.

OCZ lover her ytelser på hele 5MB/s sekvensiell skriving, og 5MB/s . Skal du ha en rask arbeidsdisk kjøper du to stk 6Gbit SSD’er og et raidkort. Disse tallene gjelder kun sekvensiell lesing og skriving, hvilket betyr at.