Studiehåndbok ntnu marin teknikk

Eldre utgaver av studieplaner/studiehåndbok er tilgjengelig på nettet:. NTNU og institutt for marin teknikk (IMT) har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske. Home icon; Studier/; Studiehåndbøker og studieplaner/; Studiehåndbok for teknologi/; Studieplan.

De fleste studiehåndbøker og studieplaner finnes både i papirutgave og på Internett. Planene for kommende studieår blir normalt lagt ut i mai (-juni). Studenter som blir tatt opp til det 2-årige masterprogrammet innen marin teknikk, får sin tidligere utdanning vurdert med hensyn.

Studiehåndbok for sivilingeniør- og nautikkstudiet ved NTNU 2000-2001. Teknologien står sentralt i programmet og . Studiehåndbok for sivilingeniør- og nautikkstudiet ved NTNU 2001-2002.

Det finnes flere studiehåndbøker ved NTNU, men fellessidene her omfatter følgende bøker:. Studiet tilbys ved Fakultet for marin teknikk. Studentene skal ved opptak til 2-årig masterstudium i marin teknikk velge en av de syv hovedprofilene.

Dette er et fem-årig silvilingeniørprogram ved NTNU i Trondheim. Marin teknikk omfatter virksomher knyttet til våre største eksportnæringer: olje- og gassutvikling . Detaljert informasjon om de enkelte studiene finnes i studiehåndbøkene. Det finnes følgende studiehåndbøker ved NTNU:.

Du finner oppdatert informasjon i den siste utgaven av studiehåndboken. Produktutvikling og design for maskin- og marinteknikk. NTNU har fra 20innført en forsøksordning hvor det kreves minimum karakteren i Rfor å. Marin teknikk; Maskin/Produktutvikling og produksjon; Materialteknologi; Mekatronikk.

Studiehåndbok for realfag 2000/20- Cand. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.