Studiehåndboka uia

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Velg dokumenttype, Studiehåndbok, Studieplan, Fagplan, Annen plan, Annet. Du må være registrert på et studieprogram på UiA og ha avlagt minimum studiepoeng for å kunne dra på utveksling.

Studiet kan inngå som breddeenhet i ulike bachelorprogram ved UiA. Merk at det i enkelte emner kan foreligge reservasjon mot publisering av eksamensoppgaver eller besvarelser. I begynnelsen av april vil emnene lenkes opp mot Studiehåndboka.

UiA var fornøyde med vår boksologi, men trengte en sikrere og mer effektiv produksjon av denne basert på eksisterende informasjon i FS!

Her er det informasjon om ditt studium og de emner som inngår. I emnet inngår opptak og redigering av lyd og ulike typer video- og animasjonsfilm,. INF1- i studiehåndboka for UiA; Enstemmig vedtatt! UiA det neste året, og jeg er glad for at nettopp du. Studiehåndboka inneholder mer generell informasjon om alle studiene ved UiA.

Beskrivelse, På kurset går vi gjennom hvordan tekster til studiehåndboka. UiA gav dem mulighet til å få stillinger som svarer til forventningene de hadde under . I denne studien undersøker jeg hvordan et matematikkdidaktikk-kurs ved UiA forskningsrettes og hvilke. Slik er GLU organisert ved UIA, studiehåndboka.

Jeg sjekket studiehåndboka og så på studieplanen. Ved Universitetet i Agder (UiA) er det for perioden fra ca 1. Denne beskrivelsen som kommer i studiehåndboka for UiA for våren 2010: INF1– Sosiale nettsamfunn og Web 2. UiA: Tidlig ute med Kvalifikasjonsrammeverket men har justert en del til den nye studiehåndboka. It s not about the label ECTS ved UiA Clare Jortveit, Internasjonal avdeling It’s. Studiehåndbok på norsk publisert fra FS først i 20It’s not about the . Eksamen beskrives slik i studiehåndboka: Skriftlig paper på 0ord som.

Studiehåndboka trykkes opp til alle førsteårskullstudenter, til alle. Når jeg nå skal presentere alle studiene ved UiA, gjør jeg dette utifra. Her er studiehåndboka for NTNU, der får du svaret på det meste. Title: FS Studieelementer produksjon av studiehåndbok – Universitetet i Agder.

Generell henvendelse til UiA fra potensiell søker vedr.