Studiekalender ntnu 2016

Studiestart, eksamensperiode og undervisningsslutt. For sivilingeniørstudiet og de engelskspråklige programmene innenfor teknologi – alle årskurs. Ordinær forelesningsstart for bachelor og master.

Følg med på It’s learning og emnesidene for hvilke datoer som gjelder for dine . Kor Trondhjems Studentersangforening (TSS) på Immatrikuleringen Foto: Kai Dragland. C) NTNU AKADEMISK KALENDER FOR NTNU I GJØVIK. Studiekalender 2015/20NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst 1. Høstsemesteret: – Immatrikulering tirsdag i uke august – Oppstartuke august . NTNU – en ny epoke starter – Trondheim – Gjøvik – Ålesund. Høgskolen i Ålesund er nå en del av NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

NTNU, Auditorium D Bygg Nivå Universitetssenteret på Dragvoll i. Helga Dís Ísfold Sigurðardóttir disputerer 30. Sammen med NTNU tilbys erfaringsbasert master i digital forensics and cybercrime. Påtalejurister får videreutdanning i tilrettelagte avhør. FUS-SAK 15/20- Studiekalender for teknologi (siving)-studier 2016/17.

Offisiell åpning av studieåret 2016/ved Høgskolesenteret: onsdag 17. Du finner neste kurs i studiekalenderen på forsiden. Vi gleder oss til å “se” og høre deg på vårt internett-møtested utover de mørke høstkvelder i 2016! Vi ønsker det nystartede NTNU kammerorkester med solistene og lærerne. Doktorgrad: Interaksjonsdesign, NTNU, 2016.

Tittel på avhandling: Handheld devices for use within integrated operations in . Pål har laget forslag til Studiekalander for AFT 2015-2016. Pål skriver inn endringer og sender ut endelig Studiekalender for AFT. Ansvarlig for innsalg av skolesider til den danske Studiekalenderen.

NTNU ønsket å diskutere hvordan studentweb skal fungere for phd. Tjeneren responderte ikke innenfor angitt tid. Rencontre cougar Cougar Rencontre est un des premiers sites spécialisé dans les rencontres cougars.