Studiekalender ntnu

Studiekalender for NTNU i Trondheim våren 2017. Undervisningsstart (normalt – sjekk ditt studieprogram). For sivilingeniørstudiet og de engelskspråklige programmene innenfor teknologi – alle årskurs. Ordinær forelesningsstart for bachelor og master.

Finn konferanser, seminar, frister og viktige datoer. Følg med på It’s learning og emnesidene for hvilke datoer som gjelder for dine .

Høstsemesteret: – Immatrikulering tirsdag i uke 33. Du får en oversikt over forelesninger, øvinger og emnekollisjoner; Eksporter timeplanen til egen kalender; Planlegging: Legge til så mange emner du vil i din . Facebooksiden NTNU neste stopp – her får du studentenes egne historier og bilder fra studentlivet. C) NTNU AKADEMISK KALENDER FOR NTNU I GJØVIK. Orientation for new international students.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Retweets 2;4; Synne Lerhol Benedicte IVT-fakultetet, NTNU Unni . I tilfelle noen andre har tatt steget inn i . Studiekalender 2015/20NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst 1. Høstsemesteret: – Immatrikulering tirsdag i uke august – Oppstartuke august . NTNU – en ny epoke starter – Trondheim – Gjøvik – Ålesund. Høgskolen i Ålesund er nå en del av NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNU, og kommer naturlignok til å ha samme studiekalender som NTNU. NTNU, Auditorium D Bygg Nivå Universitetssenteret på Dragvoll i Trondheim.

Helga Dís Ísfold Sigurðardóttir disputerer 30. Stemmer studiekalender som ligger ut på ntnu. Pål har laget forslag til Studiekalander for AFT 2015-2016.

Pål skriver inn endringer og sender ut endelig Studiekalender for . Master i politivitenskap og erfaringsbasert master i etterforskning er deltidsstudium ved Politihøgskolen. Sammen med NTNU tilbys erfaringsbasert master i .