Studiespesialisering på engelsk

Elever som begynte på studiespesialisering (med eller uten formgivingsfag) høsten 2015. Engelsk; 1Fremmedspråk nivå I ; 1Fremmedspråk nivå II . Education Programme for Specialization in General Studies” på engelsk.

Fag og uketimefordelingen for VGStudiespesialisering er slik: Norsk timer, matematikk (praktisk eller teoretisk) timer, engelsk timer, naturfag timer, . Vi tilbyr følgende programfag til valg i vgog vg(alle t/u):. Vger felles for alle som har valgt studiespesialisering. På Vgmå du velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk. På studiespesialisering har alle elevene på VGobligatoriske fellesfag som norsk, geografi, engelsk, naturfag, kroppsøving og samfunnsfag.

Hos oss har du mulighet til å fordype deg mer i engelsk.

I tillegg til engelsk som er et obligatorisk 5-timers fag på Vgkan du velge Internasjonal Engelsk på Vg2 . Molde vgs tilbyr undervisning i engelsk, fransk, kinesisk, spansk og tysk: Internasjonal engelsk (VG2); Engelskspråklig litteratur og kultur (VG3); Samfunnsfaglig . Det største utdanningsprogrammet vårt er studiespesialisering. I tillegg tilbyr vi fag fra idrettsfag (friluftsliv). Programområdet Engelsk, samfunnsfag og økonomi.

Utdanningsprogram for studiespesialisering passer godt for deg som trivst. Engelsk: timar, standpunktkarakter på vitnemål; Norsk: timar . Studiespesialisering med fokus på internasjonalisering. VG- ca – av undervisningen i eller på engelsk.

Utdanningsprogram for studiespesialisering er eit såkalla studieførebuande. I første klasse vert det gitt opplæring i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, . Engelsk på Vgstudiespesialisering er ett av de seks minstekravsfagene som. For å mestre skriftlig og muntlig engelsk er det viktig å utvikle et ordforråd ved . Du trives med skolearbeid og som tar sikte på universitet eller høgskole etter videregående skole.