Sulfitt allergi

Noen av Orkla Foods Norges produkter kan inneholde sulfitt i mengder som gjør. Sulfitt har alt å gjøre med svoveldioksid. Svoveldioksid er en gass som fremstilles i hovedsak ved forbrenning av svovelholdige brennstoffer . Visste du at alkohol både kan utløse og forsterke en allergisk reaksjon?

Sulfitt finnes i både vin og øl og kan føre til overfølsomhetssymptomer som tungpusthet . Får du hodepine, allergiske utslag eller astma når du drikker vin? Dessuten brukes sulfitt ofte som blekemiddel i fremstillingen av hvite viner.

Mens allergi er en reaksjon mot proteiner, kan overfølsomhets-. De fleste reagerer ikke på svoveldioksid i vin, med unntak av sulfitt-overfølsomme personer,. Allergi mot svovel og sulfitt produkter kan være en plage, ubehagelig eller dødelige. Det er viktig å erkjenne om en person har en allergi forbundet med svovel.

Sulfitter er svovelforbindelser som enkeltpersoner kan utsettes på to måter: naturlig forekommende forbindelser, eller kan settes til mat for å forbedre mat eller for . Sulfitt er også kjent for å kunne framprovosere allergisymptomer. Vin kan føre til allergiske reaksjoner, astma, migrene eller bare.