Svar på skoleplass universitet

Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene som blir stilt til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om opptak til våre studier . Men NÅR får man svar sånn ca om man kommer inn? Samordna opptak (SO) koordinerer opptaket til universiteter og høgskoler i Norge. Under læresteder og studier 20finner du en oversikt over alle de 1262 .

Svar på søknad sendes ut per e-post og publiseres i Søknadsweb 14. I suppleringsopptaket sendes svar bare til søkere som får tilbud om studieplass. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Norsk utdanning fra annen høyskole eller universitet.

Har du utdanning fra annen høyskole eller. Husk at du må svare på tilbudet om studieplass, og at fristen for dette er 26. Hvis du ikke fikk plass i suppleringsopptaket, kontakt høgskolen/universitetet . De fleste som tar videregående opplæring går ett eller flere år i skole som elev. Du må søke om plass i videregående skole, les mer nedenfor.

Svar på ofte stilte spørsmål om opptak til studier ved Høgskolen i Bergen. UiT Norges arktiske universitet er Norges tredje største universitet, og har studietilbud på åtte steder: Tromsø, Harsta Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i . Alle nye studenter får en fadder og en faddergruppe. Her møter du andre som skal studere det samme som deg, og sammen deltar dere i mylderet av aktiviteter. Universitetet i Stavanger søker man direkte til universitetet på SøknadsWeb.

Svar angående opptak på mastergradsstudier(toårige) og videreutdanninger . Nasjonalt suppleringsopptak med korte svarfrister for studier med ventelister. For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb – avhenger av hvilket . For flere av våre studieprogram registreres søknaden gjennom Samordna Opptak. Ordinær søknadsfrist i det samordna opptaket er 15.

Tilbod om opptak blir lagt ut på Søknadsweb, i tillegg til at det blir sendt ut på e-post.