Syklisk tidsforståelse

Syklisk tidsforståelse: Det vil si at man blir gjenfødt som en evig sirkelgang uten begynnelse eller slutt. En kan tenke seg tiden som en kombinasjon av lineær og syklisk tidsforståelse ved å tegne en spiral som viser en viss fremdrift, fra den ene til . Buddhismen har en syklisk tidsforståelse.

Hjulet er et sentralt symbol i buddhismen. I en syklisk tidsforståelse går verden under, for å så gjenoppstås gang på gang. Ikke religiøse mennesker legger kun den vitenskapelige . Syklisk historiesyn, forestillingen om at historien verken har begynnelse eller slutt, men gjentar seg i et evig kretsløp.

Det motsatte er et syklisk historiesyn, der historien gjentar seg i et evig kretsløp. Den lineære tidsforståelsen og det sykliske kirkeåret Kristendommen har en lineær tidsforståelse. Historien begynner med skapelsen og ender . Det er en lineær tidsforståelse i islam, dvs.

Det sjamanistiske verdensbildet er holistisk, og man opererer med en syklisk tidsforståelse. De fire elementkreftene spiller ofte en viktig rolle. Hinduistene har en syklisk tidsforståelse. De tror på en livssyklus som kalles Samsara; fødsel, liv og død.

Syklisk tidsforståelse, karma, reinkarnasjon, dharma, frelse, gudsbilde.

Avslutningsvis vil noen særegne hinduistiske prinsipper behandles: Om,. Det dreier seg om en syklisk tidsoppfatning, der det vesentlige ved hvert nytt år ikke var det som skilte dette året fra det forrige, men snarere det . Det er interessant å merke seg hvor ulik tidsforståelse vi mennesker kan ha. De fleste i vår del av verden, har en lineær tidsforståelse. Tradisjonene var også knyttet til en syklisk tidsforståelse.

De var skapt for et liv bundet til gården og dyrking av jorda. I nyere tid har noen historikere spurt seg om for eksempel indiske og afrikanske samfunn med syklisk tidsforståelse i det hele tatt lar seg . Det er når at tiden er som en evig sirkelgang uten begynnelse eller slutt (mennesket blir gjenfødt). Har kristendommen lineær eller syklisk tidsforståelse?

Hvilke to sakramenter er viktigst i kristendommen? De fleste store religioner har hva vi kaller en syklisk tidsforståelse. Alle bortsett fra et lite folk i Midtøsten, det jødiske, og fra dem kommer den . De som har en syklisk tidsforståelse har ikke en skapelse. For dem har verden har vært for allti eller så er skapelsen en ting som gjentar seg gang på gang, .