Systematisk feil

Riktighet er en indikasjon på om man har en systematisk feil (ingen systematisk feil gir god riktighet). Systematiske feil vil si at det er en forskjell mellom . Vi kan tenke oss feilen sammensatt av to typer: tilfeldig og systematisk feil.

Den tilfeldige feilen er forskjellen mellom en enkeltmåling og et stort . Men selv om man tar hensyn til de systematiske feil, så varierer måleresultatene på grunn av tilfeldige årsaker som man ikke kan bli herre over . Sjølv om ein tar omsyn til systematiske feil, så vil ofte måleresultata variere på grunn av tilfeldige årsaker ein ikkje kan styre, og som gjev feil frå ei måling til den . Feil som kan føres tilbake til bestemte årsaker som kan isoleres og fjernes.

Statistikk gir et rasjonelt grunnlag for å søke etter og elliminere denne type årsaker. Bias kan også enkelt defineres som en ”form for systematisk feil som kan innvirke på vitenskapelige studier og forstyrre målingsprosessene” . En systematisk feil vil gi samme gale resultat hver gang. Målefeil er forskjellen mellom sann verdi og målt verdi. De kan være både tilfeldige og systematiske.

Videre antar vi at den sanne skåren endrer seg systematisk med det vi skal måle. Vi antar også at feilskåren endrer seg usystematisk. Systematiske feil – påvirker alle resultatene i forhold til sann verdi.

For eksempel feil i måleapparatet eller gjennomført feil bruk av utstyr.