Tariff tømrer 2016

For betongarbeidere, tømrere, anleggsgartnere og murere. Satsene i § og § gjelder fra vedtakelsestidspunktet 29. Akkordtariffen gjelder for tømrerarbeid som faller inn under.

Allmenngjøring av tariffavtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og. BufretLignendeDe nye allmenngjorte satsene etter tarifoppgjøret 20må først behandles i. Påslagsprosenten på akkordtariffens priser fra 1. Vi har samlet de viktigste pekerne til tariffavtaler lenger ned i artikkelen. Landsoverenskomsten Virke/HK 20– 2016 . BYGGENAERINGENS LANDSFORENING på den annen side samt mellom. I 20skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan.

Du er her: NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon; Lønn og tariff; Lønnsoppgjøret 2016. Tømrere og snekkere hadde en månedslønn på 3kroner, som .