Tekna lønnsoppgjør 2015

Teknas årlige lønnsstatistikk er ditt beste verktøy når du skal vurdere din egen lønn. Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor fra 20til 20var 2 . Lønnsforhandlingene i privat sektor starter i månedsskiftet mai/juni og de fleste stedene avslutter forhandlingene i løpet av august. Lønnsoppgjøret for SANs medlemmer, i alle virksomheter i Spekter område. AS er tildelt Tekna Stavanger avdelings teknologipris for 2015. Sentralt for Teknas lønnspolitikk er at vi mener at lønnsdannelsen bør skje gjennom.

Statsansatte Tekna-medlemmer hadde en lønnsvekst på prosent. Lønnstatistikken for 20for Tekna-medlemmer i privat sektor viser at de kun har hatt en . Resultatet av årets lønnsoppgjør i Statoil er skuffende, sier Ingrid Di Valerio, som er Tekna-tillitsvalgt i bedriften. Her finnes informasjon om lønnsoppgjøret i offentlig sektor. KS Bedrift Cecilie Fauchald Rygg, forhandlingssjef Tekna kommune . Sivilingeniørene i avgangskullet for 20har ifølge Tekna en startlønn. Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner.

Bedriften hadde et godt årsresultat i 201 men har også vært gjennom . Tabell Gjennomsnittslønninger i 2010-20etter stillingsgruppe. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og henholdsvis LO og YS på vegne av samtlige landsforeninger og . Lederne, fikk disse yrkesgruppene egne overenskomster med. Partene i lønnsoppgjøret i LO-/NHO-området ble enige torsdag kveld. Derfor stiger årslønnen i 20automatisk, og selv uten tillegg i år. NITO og Tekna mener at nybegynnerlønn for mastergrad er henholdsvis 500- og 500-.

Akademikerne kom til enighet med staten om et lønnsoppgjør på ca. Lønnsstatistikken Tekna gir ut er ikke fordelt på de ulike ingeniørgrenene, og er derfor. For Nitos IT-ingeniører i privat sektor per oktober 2015. Aksept foreligger også fra Tekna, Det norske maskinistforbun Econa og Juristforbundet. TBU anslår årslønnsvekst i 20i de største forhandlingsområdene til i gjennomsnitt om lag 3 . Det gjelder blant annet mange av tariffavtalene for funksjonærer i privat sektor, eksempelvis avtalene for NITO og Tekna . Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Ved NTNU (2016) har Tekna 11medlemmer (eksklusive studenter). Tekna har gitt Stortinget klar beskjed om at Tekna ikke støtter regjeringens. Tekna fortsetter samarbeidet med Gjensidige innen bank og forsikring også i 201 med. Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i staten som gir alle . Tekna går mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Lise Lyngsnes Randeberg i paneldebatt under Kursdagene 20i Trondheim.

Tekna har gjennom Akademikerne kommet til enighet med staten om et lønnsoppgjør på ca. Norsk Sykepleierforbun Parat, Presteforeningen Samfunnsviterne, Tekna, Utdanningsforbundet. Slik vi kjenner lønnsoppgjørene i Teknas område så har de et mye mer sentraliserte lønnsoppgjør, lokale kollektive oppgjør, enn Econas . Lønnsoppgjøret kan derfor heller ikke iverksettes i de øvrige virksomhetene i område 9. I Sporveien (SAN-gruppen og Tekna) er hovedutfordringen . Informasjon om lønnsoppgjøret 20v/ hovedtillitsvalgt Siri Johnsen; Eventuelt. Førsteamanuensis Dag-Hugo Coucheron, styremedlem, Tekna/representant .