Tekna lønnsoppgjør 2016

Spekter helse: Innledende sentrale forhandling . Teknas årlige lønnsstatistikk er ditt beste verktøy når du skal vurdere din. I kommunal sektor var veksten prosent fra 20til 201 og prosent året før. I 20har Tekna hatt betydelige politisk gjennomslag. Lønnsoppgjøret 20for Oslo kommune er over.

Her finnes informasjon om lønnsoppgjøret i offentlig sektor. KS Bedrift Cecilie Fauchald Rygg, forhandlingssjef Tekna kommune . Lønnsoppgjøret i fjor ga ingen store gevinster for de statsansatte ingeniørene. Statsansatte Tekna-medlemmer hadde en lønnsvekst på prosent, som også gir . Skien kommune fikk totalt rundt fire prosent lønnsvekst i årets lønnsoppgjør, mot 7 . Det er enighet i de innledende forhandlingene med samtlige hovedorganisasjoner. Status og frister for de resterende forhandlingene er . I 20deltar NITO i forhandlinger om tariffavtalene/overenskomstene. I tillegg forhandles det om lønnsregulering.

I de fleste tilfeller forhandles lønn kun lokalt. I 20skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene. Resultatet av årets lønnsoppgjør i Statoil er skuffende, sier Ingrid Di Valerio, som er Tekna-tillitsvalgt i bedriften.

Maskinistforbundet og Tekna om ny energiavtale ble det heller ikke oppnåd . Sivilingeniørene i avgangskullet for 20har ifølge Tekna en. Helikoptertrafikk på Stavanger Lufthavn Sola Desember 2016. Trendene fra 20er at hverdagsteknologi har fått enda større betydning i nordmenns dagligliv, mener . Samfunnsviterne; Tekna; Norges Juristforbund; Econa; Norsk Lektorlag; Norges Psykologforening; NITO . Tekna og Nito – frem mot mål midt i juni 2016. Lønnsstatistikken Tekna gir ut er ikke fordelt på de ulike ingeniørgrenene, og er.

Jeg jobber innen IT, og er medlem av Tekna. Norsk Sykepleierforbun Parat, Presteforeningen Samfunnsviterne, Tekna, Utdanningsforbundet. Tekna-president Lise Randeberg ber arbeidsministeren skrote Nav-forskriften om at man ikke kan ta.