Tekna lønnsstatistikk 2016

Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. I kommunal sektor var veksten prosent fra 20til 201 og prosent året før. Lønnsforhandlingene i privat sektor starter i månedsskiftet mai/juni og de fleste stedene avslutter forhandlingene i løpet av august.

I 20har Tekna hatt betydelige politisk gjennomslag. Den detaljerte lønnsstatistikken for medlemmer finner du ved å logge inn på Min side. Du kan også ta kontakt med den Tekna-tillitsvalgte på . Som vanlig publiserer Tekna lønnsstatistikk fordelt på statlig, kommunal og privat sektor. De publiserer også egne tall som viser lønnsveksten til . Tekna bruker følgende lønnsbegrep i statistikken: Avtalt årslønn (månedslønn x 12) pr. Nå har også Nito offentliggjort lønnsstatistikken for offentlig sektor i. Statsansatte Tekna-medlemmer hadde en lønnsvekst på prosent, som også gir reallønnsnedgang.

Lønnsstatistikken Tekna gir ut er ikke fordelt på de ulike. Med utgangspunkt i Nitos lønnsstatistikk for privat sektor ser vi at . Basert på 366rapporteringer til NITOs lønnsstatistikk. For 20kan du trekke fra inntil kr 385- i din skattepliktige inntekt!

Sivilingeniørene i avgangskullet for 20har ifølge Tekna en startlønn på 500.

Sjekk lønnsstatistikk der du kan sammenligne flere variabeler. Helikoptertrafikk på Stavanger Lufthavn Sola Desember 2016. Teknas lønnsstatistikk viser at statlig sektor er siste års lønnsvinner.

I 20skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene. KS Bedrift Cecilie Fauchald Rygg, forhandlingssjef Tekna kommune. En analyse utført av Tekna tyder på at en av grunnene til at for få velger forskning. Tallene er hentet fra Teknas lønnsstatistikk og viser at stipendiatene taper.

ANSA København, Econa CBS og Tekna København har gleden av å invitere alle sine. Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. Teknas lønnsstatistikk for 20er nå klar.