Teknologiledelse kompendium

Dette læreheftet er utgitt av Amendor, og er ment som en støtte i faget Teknologiledelse 1. Heftet består av tre hoveddeler: entreprenørskap, organisasjon og .

Hvordan ikke stryke i tekled; Organisasjonsteori. Søk: ‘tiØ42teknologiledelse kompendium’. Teknologiledelse: økonomiske betraktninger. Søk: ‘kompendium i teknologiledelse (tiØ4258) amendo’.

Tags: ntnu økonomi gløshaugen trondheim teknologiledelse ntnugløshaugen tekled tiø42billig gløs bygg pearson 20torvatn med kompendium . Søk: ‘kompendium i teknologiledelse ved ntnu’. Obligatorisk for: Erstattet av TIØ42Teknologiledelse. Bøker: Kompendier spesielt utviklet for faget. Boka gir en generell innføring i markedsteori og investeringsanalyse samt en analyse av eksternregnskapet. Kompendium til TIØ 425 TekLe er det helt umulig å skaffe nå som Akademika Gløs har stengt torsdag og fredag ? Emnet teknologiledelse har til hensikt å styrke studentenes evne til å bidra til og lede verdiskaping i. Fetching contributors… Cannot retrieve contributors at this time.

Ingeniørfaglig systememne – Teknologiledelse – Studieemner – UiS.

Dette er studietilbudet for studieår 2016-2017. Innhold: Teknologisk innovasjon, Kilder til innovasjon, Innovasjonstyper, Standarder og dominerende designen, . Gyldendal Akademiske 2013; Kompendium i lineær algebra som deles ut digitalt i. Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsforlaget; Kompendium med artikler og utdrag. Probability and statistics for engineers and scientists (godt brukt) + Tabeller og formler i statestikk.