Tidsforståelse buddhismen

Syklisk tidsforståelse: Det vil si at man blir gjenfødt som en evig sirkelgang uten begynnelse eller slutt. Hjulet er et sentralt symbol i buddhismen. Kontrasten til dette finner vi i kristendom og islam, som begge har en lineær tidsforståelse: tiden har en begynnelse og .

Den hellenistiske tidsforståelse var cirkulær, årets gang var den evige tilbagekomst af naturens. Samsara (sanskrit) er innen hinduisme, buddhisme og jainisme den gjenfødelsessyklus som man gjennomgår. En som gjennomgår samsara kalles samsari.

Buddhister: har også slått røtter i Norge, og det er oslo området som.

I en syklisk tidsforståelse går verden under, for å så gjenoppstås gang . Tidsforståelse Virkelighetsoppfatning Buddhismen 2. Spørsmål til muntlig prøve i buddhismen Learn with flashcards, games, and more — for free. I så fall kan man si at hinduisme i hvert fall ikke er kristendom eller islam, men heller ikke sikhisme, jainisme eller buddhisme. Syklisk tidsforståelse, karma, reinkarnasjon, dharma, frelse, gudsbilde.