Timelønn tømrer

Lurer på hva som er normal eller forventet lønn for en Tømrer i disse tider ? Har fagbrev som Tømrer og et års praksis etter læretiden. Lønn for ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, 1.

Tømrere og snekkere hadde en månedslønn på 3kroner, som . Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området, selv om man ikke er en del .

Her finner du timelønnen i noen utvalgte bedrifter etter lokale forhandlinger i 2011. Lurer på hvor mye rørleggere og evt elektrikkere har i timelønn som ansatte. Her i området har tømrere fra 1- 2i lønn.

I tilegg vil faktorer som ansenitet, erfaring, videreutdanning/kurs også spille inn på lønn. Derfor er det litt vanskelig å anslå hva en tømrer vil tjene. Da bør en dagmamma få 50kr timen (hvitt) pr barn.

Og etterpå klager over at hun har barn for å komme opp i en timelønn på 4(hvitt). Her finner du statistikk om hvor mye en tømrerne tjener i månedslønn, timelønn, og lønnsgapet mellom menn og kvinner, aldersgrupper . Bygg- og tømrermester Svenn Børre Steinsland savner diskusjon om og fokus på lønnsnivået til tømrere i dag.