Titallsystemet tabell

Det systemet vi bruker mest er titallsystemet, men andre systemer er også synlige. Man lager en liten tabell slik som den nedenfor og observerer at 52er . Lastet opp av May GrTotallsystemet titallsystemet tabell for omregning.

I denne videoen vises hvordan et tall i titallsystemet kan gjøres om til samme verdi i totallssystemet. Helt analogt med titallsystemet multipliseres sifferverdien ( 1) med. Kanskje er det fordi vi har ti fingre, og titallsystemet gjør det mulig å telle på.

De første tallene gitt i de tallsystemer vi har diskutert.

Tallsystemet har ulike siffer: A, B, C, E og F. Det tallsystemet vi bruker til vanlig, kalles titallsystemet eller det desimale system. Plassverdiene er potenser av slik tabellen nedenfor viser. Tallet 9i titallsystemet kan skrives som. Tabell- titallsystem, binære og heksadesimale tall.

Omgjøring mellom femtallsystemet og titallsystemet kan skje slik: 341fem=. Omgjøring fra titallsystemet til femtallsystemet:. Omregning fra binære til hexadesimale tall.

Omregning fra titallsystemet til hexadesimale tall.