Tømrer lønn 2015

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk. Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2015/2016) Les mer om hvor denne .

Lønnsstatistikk 20for alle næringshovedområder og ulike områder i. Tømrere og snekkere hadde en månedslønn på 3kroner, som . Allmenngjorte tariffavtaler er en avtale om lønn og arbeidsvilkår som gjelder for alle som utfører arbeid innen det spesifikke. I mars presenterte Statistisk Sentralbyrå gjennomsnittslønna for de fleste yrker i 2015. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn,. I nemndas vedtak § 5: Regulering av lønn i forskriftens løpetid heter det nå: satsene. Minimum prosent av følgende grunnlag: kr 24for voksne arbeidstakere (gjelder fra 21. april 2015).

Jobber du som barnehageassistent er forventet gjennomsnittslønn 288. Bygg- og tømrermester Svenn Børre Steinsland savner diskusjon om og fokus på lønnsnivået til tømrere i dag. Lurer på hva som er normal eller forventet lønn for en Tømrer i disse tider ? Har fagbrev som Tømrer og et års praksis etter læretiden. Se hvor mye du skal opp i lønn de neste fem årene.

Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi, lønnsforhandling, de best betalte.

Fra juli 20til august 20skal jeg virke som chef for denne specialenhed i Nordøstgrønland. Lurer på hvor mye rørleggere og evt elektrikkere har i timelønn som ansatte. Her i området har tømrere fra 1- 2i lønn.

Er du personen som setter høy månedslønn høyt, kan du her sjekke hva du tjener i de ulike yrkene. Gustav Brustad-Nilsen visste tidlig at det var tømrer han ville bli. Lurer på hva lønnen ligger på ( bor i Rogaland hvis det har noe å si ). De siste ti årene har vi i tømrerfaget opplevd en stor endring i folks holdning. Gjennomsnittlig lønn i Norge var pr mars 20ca 430kroner.

Det er vedtatt nye satser for allmenngjort minstelønn for ansatte i bygge- og anleggssektoren med virkning fra 8. For betongarbeidere, tømrere, anleggsgartnere og murere. Utdrag av overenskomst for tømrer og murerfage. Tømrer – Murer, Rør og Blikk minstelønn pr.