Tpk5100

Dette læreheftet er utgitt av Amendor, og er ment som en støtte i faget Teknologiledelse 1. Dette læreheftet er utgitt av Amendor, og er ment som en støtte i faget Teknologiledelse 1. Heftet består av tre hoveddeler: entreprenørskap, organisasjon og . Hvordan ikke stryke i tekled; Organisasjonsteori. Søk: ‘tiØ42teknologiledelse kompendium’. Teknologiledelse: økonomiske betraktninger. Søk: ‘kompendium i teknologiledelse (tiØ4258) amendo’.

Teknologiledelse: økonomiske betraktninger. Tags: ntnu økonomi gløshaugen trondheim teknologiledelse ntnugløshaugen tekled tiø42billig gløs bygg pearson 20torvatn med kompendium . Søk: ‘kompendium i teknologiledelse ved ntnu’. Teknologiledelse: økonomiske betraktninger.

Obligatorisk for: Erstattet av TIØ42Teknologiledelse. Bøker: Kompendier spesielt utviklet for faget. Boka gir en generell innføring i markedsteori og investeringsanalyse samt en analyse av eksternregnskapet.