Trondheim kommune enhet for voksenopplæring evo trondheim

Trondheim kommune, Enhet for voksenopplæring, Postboks 23Sluppen, 70TRONDHEIM. Enhet for voksenopplæring (EVO) tilbyr mange kurs for minoritetsspråklige og innenfor spesialpedagogiske felt.

Enhet for voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige voksne over år. I følge Introduksjonsloven, må betale for å delta på norskkurs ved EVO. Enhet for voksenopplæring gir spesialundervisning til voksne med ulike typer nedsatt funksjonsevne.

Unit for Adult Education (EVO) is the biggest school organization in the municipality of Trondheim, the third biggest city in Norway with about 1750inhabitants. Enhet for voksenopplæring er Trondheim kommunes norskopplæring for nybosatte flyktninger og innvandrere og grunnskoleopplæring for . Enhet for voksenopplæring (EVO) er en enhet i Trondheim kommune, som tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere.

Enhet for voksenopplæring (EVO) i Trondheim kommune har i dag vært på besøk og laget selvportrett i linosnitt, inspirert av utstillingen I samlingen: . Gerhard Schøning skole har drevet voksenopplæring siden 198 og flere tusen. Enhet for voksenopplæring i Trondheim kommune før du kan søke hos oss. Enhet for Voksenopplæring Trondheim Kommune. Ikke fra Enhet for Voksenopplæring Trondheim Kommune?

Både Bystyret i Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør-Trøndelag. Hasan Ajnadzic, Enhet for voksenopplæring (EVO), Trondheim kommune. Enhet for voksenopplæring (Evo) er Trondheims største skole med. At Trondheim kommune ikke evner å ta vare på en så flott leder, det er . Instruktør: Marit Selfjord og Marit Søyland. Stykke: SUPER EVO er med for andre gang i DUS.

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Nidaros tilbyr i samarbeid med Enhet for voksenopplæring (EVO) i Trondheim kommune, leksehjelp til elever mellom 16 . Ved Enhet for voksenopplæring (EVO) har vi ledig en fast 60-1 stilling som tospråklig lærer/morsmålslærer i arabisk, som også.