Udir kompetansemål samfunnsfag

Kompetansemål: Etter opplæring i bedrift. Matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for . Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. Kompetansemål etter Vg– studieforberedende utdanningsprogram og Vg– yrkesfaglige . Samfunnsfaget er eit gjennomgåande fag i grunnopplæringa og eit fellesfag for alle utdanningsprogramma i . Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt. Opplæringa i samfunnsfag skal setje søkjelyset på naturlege og menneskeskapte.

I vidaregåande opplæring har samfunnsfag kompetansemål etter Vgi . Fastsett som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21. Samfunnsfag: Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for. Samarbeid mellom kolleger om kompetansemål og kjennetegn kan bidra til en felles . Som du vet ble læreplanene i norsk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og. De grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort i kompetansemålene.

Læreplaner for VgSSP Språk, samfunnsfag og økonomi Vgpå Udir. Politikk og menneskerettigheter (kompetansemål – Udir.no). I forslagene til læreplanen har det blitt gjort endringer i kompetansemålene til samfunnsfag, matte, norsk, engelsk og naturfag. Dette er innspillene vi kom med til UDIR.

Svar på høring om endringer i læreplan i samfunnsfag. Skriving i samfunnsfag handler om å lære seg å sette ord på, begrunne og. Du kan lese mer om skriving som grunnleggende ferdighet på denne siden hos Udir. Arbeidet kan særlig knyttes til følgende konkrete kompetansemål: formulere . Lareplaner/Finn-lareplan/endringer/Reviderte-.

Eksempel fra matematikk: Nye kompetansemål i algebra på.