Uia indøk

Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunnsvitenskap. Studiet fyller et stort behov i samfunnet og vil . INDØK ved UiA tar sikte på å være ledende i Norge på å gi studentene opplæring i ledelse av store engineerings- og industriprosjekter som kjennetegnes av .

Industriell økonomi og informasjonsledelse (IndØk) ved HiA. Jeg hadde flere muligheter, men da jeg kom over IndØk på UiA forstod jeg raskt at det var det riktige studiet og det riktige studiestedet for meg. Jeg skal begynne å studere til høsten og har satt opp IndØk på UIA som førstevalg. Mange forstår ikke hvorfor jeg ikke velger å gå på NTNU, .

Innovasjon UiA – Har du en gründer i magen? BufretLignendeInnovasjon UiA er din mulighet til å få testet ut ideén din foran profesjonelle folk. IndØk-studiet gir kompetanse rettet mot ledelse av teknologiske områder og til mer analyseorienterte stillinger. Dvs ikke nok til å komme inn på indøk på NTNU. Indøk Sør arrangerer en rekke ulike arrangementer gjennom året, både.

Alle Indøk-studenter ved UiA blir automatisk medlem av Indøk Sør. Indøk Sør har delt Karrieredagen UiA sin video. Jeg tar for øyeblikket indøk på UIA, etter å ha fullført bachelor ingeniørfag bygg på Høgskolen i Østfold. På selve bacheloren var jeg en relativt .

Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, Universitetet i Agder. Det er i disse dager år siden vi gikk ut fra UiA. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i INDØK studiet ved. Retter også en takk til UIA som har latt dørene stå åpne.

I stedet for å ansette to siviløkonomer på én avdeling og tre siviløkonomer på en annen, kan vi heller ansette fem Indøk-studenter på rotering, . Informasjonsvideo til Excel kurset som tilbys til masterstudentene på IndØk UiA. Ingen hadde hørt at det fantes et indøk-studium i Stavanger. Studiet finnes foruten i Trondheim på NTNU, også i Grimstad på UiA og på Ås . I sivilingeniørgraden Industriell økonomi og teknologiledelse undervises det også i Matematikk ved NTNU.