Ulike rusmidler

Mange har etterlyst en oversikt over de ulike rusmidlenes egenskaper og virkninger. Dette har utfordret oss til å lage en kortfattet og enkel . Her kan du lese mye om emnet rusmidler, effekt og ikke minst konsekvensene det kan få for de som bruker ulike typer rusmidler. BufretLignendeSe informasjon om ulike typer narkotika, som ecstasy, hasj, amfetamin m. Her finner du faktainformasjon om ulike narkotiske stoffer.

Teksten er hentet fra Fakta om narkotiske stoffer som Helsedirektoratet har utarbeidet sammen med . Dessuten er det veldig få rusmisbrukere som bare bruker ett rusmiddel.

Det er klart det er forskjeller på de ulike rusmidlene, men jeg vet ikke helt hvor mye . Rusmiddel er bare ett av mange samlebegrep for ulike sansepåvirkende stoff brukt til forskjellig rus. Dop eller bare stoff er eksempler på alternativer, . Alkohol Har kompleks virkning på ulike neurotransmittorer. Virker generelt dempende, spesielt på hemninger. Langvarig bruk kan føre til økt angst og depresjon. Forekomsten av dobbeltdiagnoser er økende.

Andelen ungdom som har prøvd eller misbruker ulike rusmidler økte betydelig fra begynnelsen . Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av.

Ulike rusmidler kan påvirke pulsen på forskjellige måter, og dette kan være et.