Ungdoms forhold til alkohol og andre rusmidler

En artikkel om ungdoms forhold til alkohol. Foreldre og andre bør oppsøke objektiv kunnskap om rus og rusmidler. Alle andre rundt meg drikker alkohol på fester, og jeg føler at jeg også må gjøre det for å passe inn.

Bruken av rusmidler og tobakk (nikotin), kan føre til avhengighet. Er du en av dem eller kjenner du noen som lever under slike forhold? Litteraturliste utprøving av alkohol og andre rusmidler blant.

I forhold til jevnaldrende og omgangskrets som risikofaktorer fremhevet.

Hva med ungdom som avstår fra alkohol og andre rusmidler? Resignasjon og aksept i forhold til ungdommens bruk av alkohol, ser ut til å gi økt forbruk, og derved økt forekomst av slike . Bruk av alkohol og andre rusmidler blant ungdom varierer i Europa. Helsefremming brukes om forholdet mellom daglige levekår og utvikling av risikofaktorer . Bruk av alkohol og andre rusmiddel i Noreg.

Endring av rusmiddelbruk blant ungdom i Oslo frå 19til 20og 20(Øia, 2012). Foreldre er de aller viktigste personene for sine barn – også i ungdomstiden. Slik er det også med forholdet til alkohol, mener psykolog Anders Lindskog. Snakk om hvordan alkohol og andre rusmidler virker på kroppen, .