Uregelrette substantiv norsk

Uregelrette substantiv (ulike kjønn) med én stavelse. Regelrette substantiv (intetkjønn) med to former i ubestemt form flertall. Uregelrette substantiv (Irregular nouns).

Maskulin: Entall ubestemt Entall bestemt. Flertall ubestemt Flertall bestemt en bonde (farmer) bonden bønder bøndene. Ei lita gruppe uregelrette svake verb blir bøygde annleis enn både a-verb, e-verb og kortverb.

Nokre vanlege hokjønns- og hankjønnsord blir ikkje bøygde etter reglane. Sider i kategorien Substantiv i norsk med uregelrett flertallsbøyning. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien. Den ubestemte artikkelen brukes oftere på engelsk enn på norsk.

Substantiv; Adjektiv; Verb; Samsvarsbøying av perfektum partisipp. Uregelrette komparasjonar er alltid markerte i lista: . Også nokre av hokjønnsorda har eit uregelrett bøyingsmønster. Det er ulike regler for hvordan substantiv skal bøyes etter kjønn og den. En del substantiv forandrer vokal og får i tillegg uregelrett bøying i ubestemt form . Sammensatte tekster – bildebøker; Språkverksted; Uregelrette substantiv 1. Substantiv, pronomen og verb som vi har lett for å bøya gale.

Oppfrisking fyrst: Vanlege substantiv med regelrett bøying . Nokre verb er regelrette, dvs dei blir bøygde etter eit fast mønster, medan andre er uregelrette. Sammensatte tekster – bildebøker; Språkverksted; Uregelrette substantiv 2. Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4. Videre kan substantiver finnes i entall og flertall, i bestemt og ubestemt form. På nynorsk er det svært viktig å vite kjønnet på eit substantiv for å kunne bøye. Alle a-verb blir bøygde nøyaktig likt – her finst ingen uregelrette verb og ingen . Ei gruppe substantiv får vokalskifte i fleirtal (uregelrett bøying):.

Nynorsk, eit frimerke, frimerket, frimerke, frimerka. De fleste av disse har ikke vokalskifte i pluralis (TINS-gruppa, METER-gruppa) , men substantivet mann har trykkvokal e i.