Utdanningsprogram

Videregående opplæring består av forskjellige utdanningsprogram, studieforberedende og yrkesfaglige. Det første året velger du utdanningsprogra. Utdanningsprogram er fra høsten 20navnet på studieretning eller linje i den videregående skolen i Norge. Navnet ble endret som et ledd i skolereformen . Tilbudsstrukturen i videregående opplæring for skoleåret 2016/2017. Se vedlegg i Udir-1-20for å se overgangsordninger.

Utdanningsprogram, utdanningsløp i videregående opplæring. Videregående opplæring er organisert i tre studieforberedende . Velg det utdanningsprogrammet DU er mest motivert for! Da er det enklere å lykkes og mindre sjanse for at du angrer på valget ditt senere. I videregående skole skiller vi mellom yrkesfaglig og studieforberedende opplæring. Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir . Nyhet høsten 2016: Helt nytt studieforberedende utdanningsprogram i medier og kommunikasjon (MK).

For deg som er kreativ, nysgjerrig og ønsker solid . Ringsaker videregående skole har studiespesialiserende- og yrkesfaglige utdanningsprogrammer, samt tilbud om skole- og arbeidsforberedende kurs.

For dager siden – Yrkefag eller studieforberedende? Her kan du lese om hva som er forskjellen på de ulike utdanningsprogrammene. På studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon (STMK) får du jobbe med tekst, foto, film, ly nye medier og grafisk design.

Happy smiling classmates together in classroom. Studiespesialiserende utdanningsprogram er den studieretningen på Bodin som er størst i omfang, med over 4elever. VGStudiespesialiserende; VGStudiespesialiserende; VGStudiespesialiserende.