Utvidet ungdomsrett

I noen tilfeller kan du ha rett til utvidet tid til opplæring. Når det foreligger særlige grunner til det, kan du som har ungdomsrett i stedet søke om å få . Ved søknad om utvidet tid må det legges ved en sakkyndig vurdering fra.

Gjør du omvalg mens du har ungdomsrett, blir retten automatisk utvidet til fire år. Dette skjemaet brukes for ordinære søkere som har behov for utvidet rett for å . Her kan du lese mer om ungdomsrett og hva retten innebærer. Rett til spesialundervisning – utvidet ungdomsrett.

Jeg har da fått invilget utvidet ungdomsrett slik at nå som jeg skal gå på Bjørknes privatskole kan jeg fortsatt beholde førstegangsvitnemål. I hovedsak skal det først søkes når du står uten ungdomsrett og du samtidig søker om inntak til Vgeller Vg jf. Noen elever kan ha behov for utvidet ungdomsrett for å fullføre sin påbegynte opplæring. Har man ikke ungdomsrett frem til man er år? Jobb og utdanning › Annen utdanningBufretLignende18.

Jeg har nå brukt totalt år på videregående, det vil si at jeg har brukt . Søknad om utvidet rett til videregående opplæring. Begrunnelse for behovet for utvidet ungdomsrett. Søknad om utvidet ungdomsrett for skoleåret 2014/-15.

Søknad om utvidet ungdomsrett til videregående opplæring. Personopplysninger: Etternavn, fornavn: Fødselsnummer (siffer):. Søker under år som har behov for utvidet rett for å få fullført påbegynt videregående opplæring, kan søke om utvidet ungdomsrett innen 15. Hvis du får godkjent søknad om spesialundervisning, kan du få utvidet retten med inntil to år. Rett til videregående opplæring for voksne.

Må søke om voksenrett; Gjelder fra og med . For dager siden – Informasjon om ungdomsrett og søknad om utvidet ungdomsrett i Finnmark fylkeskommune. Omvalg med utvidet rett kan bare gjøres en gang . Søknad om utvidet ungdomsrett blir ikke behandlet før du er i ditt siste år med ordinær ti det vil si når 3. LO og NHO mener at retten til videregående opplæring bør utvides slik. Sak 2010/338) Spørsmålet om retten til utvidet.