Vegdirektoratet førerkort

Kontakt Statens vegvesen; Telefon: 020Fra utlandet: +9030; Trafikkstasjoner/ . BufretLignendeFørerkortklassene må fornyes innen utløpsdato dersom du vil unngå en periode uten førerrett. Utløpsdato for hver førerkortklasse finner du i kolonne på .

Oppdaterte veg- og trafikkopplysninger for hele Norge, opplysninger om kjøretøy og førerkort, og elektronisk salgsmelding og søknad om førerkort. Teknologiavdelingen Trondheim, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Telefon: 020(fra utlandet: +902030). I Norge har vi forskjellige regler for førerkort fra land innenfor og utenfor EU/EØS. Vi skiller også mellom retten til å kjøre med det utenlandske førerkortet i Norge . Har du førerkort utstedt før 200 kan dine førerrettigheter være noe utvidet sammenlignet med de som får sitt første førerkort etter 1. Presse; Om organisasjonen hvit Om organisasjonen.

Alle som skal fornye eller søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen . ENDRINGER: For å få likere førerkort med resten av Europa, endres. Jan Edvard Isachsen, leder av Førerkortkontoret i Vegdirektoratet. For blant annet å kunne forhindre førerkortsvindel, ønsker Vegdirektoratet at førerkort for personbil, motorsykkel og moped skal være gyldig i ti . Statens vegvesen har blant annet ansvaret for . Samferdselsministeren tilbakeviser Vegdirektoratets påstand om at 50-lappen kun gir førerrett for traktorer i ordinær landbruksdrift. Det er prisverdig av Vegdirektoratet at etaten ser visse uheldige. Nye helseattester ved søknad om førerkort, kjøreseddel og kompetansebevis.

Vegdirektoratet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet nye . Vi ber om at endringen ikke gjennomføres for gruppen personer med ADHD. Sivilombudsmannen ber Vegdirektoratet vurdere dispensasjon for en person som fått avslag på innbytte av sitt spanske førerkort til norsk og . Vegdirektoratet bes sørge for oppdatering av informasjonen på. As søknad om innbytte av spansk førerkort.

Lasse Haslie jobber med førerkortsaker i VegdirektoratetRent prinsipielt har NMCU alltid vært motstander av stegvist førerkort for motorsykkel. Har du lyst til å være en del av vårt juridiske fagmiljø som utformer og forvalter regelverket for .