Vg2 elektro

Vg– Videregående trinn eller opplæring i bedrift. I et høyt utviklet teknologisk samfunn forutsettes det sikre og velfungerende elektriske systemer. Uten elenergisystemer vil det være umulig å oppfylle de .

Programområde for elenergi – Læreplan i felles programfag Vg(ELE2-01). Programområde for elenergi – Læreplan i felles programfag Vg2. Tar du Elenergi Vgvia NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo.

Tar du Elenergi Vg programfag via NKI Nettstudier kan du jobbe i ditt eget tempo.

Nå er tiden inne for å velge vg men jeg er . Internasjonal videregående skole Vgelektro. Hordaland fylkeskommune har sammen med Erfurt i Tyskland en avtale som gir elever på VgData og . Dette kurset dekker teorien i programfaget Data- og elektronikksystemer i læreplanen for VgElenergi. Det er vanskelig å tenke seg et moderne samfunn uten elektrisitet,.

Vg2-programområdene har timer fellesfag, timer felles programfag og timer . Jeg er en 17år gammel gutt som har søkt VGkjøretøy. Har nå fullført VGElektro, men føler ikke det var helt det rette valget, og har derfor valgt et kryssløp over . Automatiseringfaget Dataelektronikkerfaget.

Vg og fungere som byggesteiner for en livslang læringsprosess. VgElektro; VgElenergi; VgData og Elektronikk. Du er her: Hjem; →; Utdanningstilbud; →; Elektro.

På VgEl-energi vil du få opplæring i å planlegge, tegne, utføre og dokumentere . Etter Vgkan du velge lærebedrift for et av følgende fag: Elektrikerfaget, elektroreparatørfaget . Jeg er år å er ferdig med vgelektro grunnkurs.