Vg2 linjer

VgSpråk, samfunnsfag og økonomi med alpint og langrenn. Programområdet industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Opplæringen i automatisering skal medvirke til å utvikle kompetanse innen automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og i .

Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud. Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vgsom du . Opplæringen ved steinerskoler på videregående nivå følger egne, godkjente læreplaner. Les også om teknikk og industriell produksjon på forsiden!

Les også om helse- og oppvekstfag på forsiden! Les også om bygg- og anleggsteknikk på forsiden! VgAnleggsteknikk har elever fra hele landet. Linjen er velrenomert, og maskinførere fra oss har flere ganger vunnet nasjonale konkurranser.

Hva kan jeg velge av linjer på Vgetter Vgservice og samferdsel? Jeg går førsteåret på Service og Samferdsel på vgs. Vi samarbeider med Norsk hestefagskole på Starum om opplæring i hestefag på VGog VG2. Vi samarbeider med Lena videregående skole om fordjuping i .

Som elev på VGReiseliv får du innsikt i ulike deler av næringen. I løpet av skoleåret skal du være med på å planlegge og gjennomføre to turer, en innenlands . På VgHeste- og hovslagerfag får du kompetanse innen hestestell, kjøring av hest i fritids- og konkurranseaktiviteter og til å utvikle ny næringsvirksomhet basert . Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2; Brønnteknikk. VgTeknikk- og industriell produksjon; VgIndustriteknologi; VgKøyretøy; VgKøyretøy. VgIndustriteknologi eller andre relevante Vg2-linjer innanfor . Det innebærer at det er programfag på VGog VG3.

For dager siden – Alle som går naturbruk kan etter Vgvelge om de vil gå ut som lærling og få fagbrev, eller ta et tredje år på. Våre videre linjer er Vg2- hudpleie og Vg2-helsearbeiderfag. Lærerne styrer når PC en kan brukes i timene .