Vgs studiespesialisering

Elever som begynte på studiespesialisering (med eller uten formgivingsfag) høsten 20eller tidligere, følger gammel ordning. Velger du studiespesialisering, får du det .

Studiespesialisering er i Norge et utdanningsprogram innen videregående opplæring som gradvis overtok for den tidligere studieretningen allmenne, . For å se overgangsordninger og kryssløp, last ned . Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Første året starter med bare fellesfag, og et .

Spjelkavik videregående skole er en skole for studiespesialisering, det vil si at vi legger mest vekt på teoretisk kunnskap som gir deg generell . Skoler som tilbyr studiet; Studiesteder; Populære relaterte studier; Relaterte yrker. Her kan du studere STUDIESPESIALISERING ( Vgs-) i Bergen.

Utdanningsprogram for studiespesialisering gir i løpet av tre år en avsluttet allmennutdanning og legger et godt grunnlag for videre studier på universitet eller . Program for studiespesialisering svarer til det som tidligere het Allmennfaglig studieretning. Programområdet skal gjøre elevene best mulig forberedt til studier . Velger du studiespesialiserende, skaffer du deg et bredt teoretisk grunnlag. Dette gir deg en inngangsbillett for videre studier på høyskole eller universitet.

Da er studiespesialisering et riktig utdanningsprogram for deg! Programområde studiespesialisering og studiespesialisering med idrett. Program for studiespesialisering er først og fremst et allmenndannende og . Vi kan gi deg et variert fagtilbud som gjør deg godt . Det naturlige valget når du ønsker deg videre til høyere studier i Norge eller resten av verden.

Tre fullførte år gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, . Du trives med skolearbeid og som tar sikte på universitet eller høgskole etter videregående skole. Studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Studiespesialisering har som mål at du skal bli en god student – og godt forberedt til videre studier!

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høgskoler og universiteter.