Videregående opplæring for voksne i akershus

Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot kandidater som er år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring. Dersom du er over år og ikke har videregående opplæring kan du søke om. Lese og skrivesenteret for voksne i Akershus hjelper deg med kartlegging, tiltak .

HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må være folkeregistrert med bostedsadresse i Akershus. Voksenopplæring For voksne over år uten videregående opplæring.

Akershus fylkeskommune Videregående opplæring for voksne 2011/12.

UtdAnning åpner dører og gir deg nye mUligheter! Voksne over år som ikke har fullført videregående, har rett til. Du har ikke tidligere fullført videregående opplæring; Du er bosatt i Akershus . Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne.

Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr utdanning innen helsefag,. Voksne harogså rett til videregående opplæring dersom en ikke har fått dette tidligere.

Når du er ferdig med ungdomsskolen og skal begynne på videregående opplæring, kan. VIGO – nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller. Inntak til videregående opplæring for voksne.

Akershus, dersom det er inngått avtale om . I tillegg finnes det et felles Lese- og skrivesenter for voksne i Akershus. De fleste som ønsker landbruksutdanning som voksne har videregående utdanning. Akershus: Hvam vgs: Søknad gjennom voksenopplæringen; Oslo: Natur vgs. Realkompetansevurdering i videregående opplæring; Akershus; Aust-Agder. Alle videregående skoler har ressurssenter som voksne kan henvende seg.

Antallet voksne i videregående opplæring varierer stort mellom.