Videregående skole for voksne innvandrere

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, og som ikke har fullført. Voksne med rett til videregående opplæring har også rett til å få vurdert sin . Voksne som ikke har benyttet seg av retten til videregående. Gjennom introduksjonsloven har innvandrere fått rett til opplæring i norsk og . Voksne innvandrere som har fullført videregående skole i hjemlandet, risikerer å måtte ta . Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne.

Voksenopplæringen organiseres på flere måter, både på skolen, som nettundervisning eller . Voksne over har rett til å få fullføre videregående. For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at du oppholder deg lovlig i Norge.

Men oppholder du deg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om . Voksne kan ta en helt ny utdanning, bygge videre på tidligere utdanning eller ta. Voksne med rett til grunnskole eller videregående opplæring skal få denne. Når jeg har argumentert for at videregående skole for voksne innvandrere burde bli gratis eller lettere tilgjengelig, eller jeg har forsvart tiltak for . Dette notatet tar for seg sammenhengen mellom det å gjennomføre videregående skole som voksen og senere arbeidsmarkedstilknytning, inntekt, sykefravær .

Voksenopplæringen i Oslo har tilbud for deg som er voksen og ønsker å fullføre. Grunnskoleopplæring; Videregående opplæring; Realkompetansevurdering; Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere; Undervisning i fengsel . Siden 20har myndighetene vært klar over at en regel hindrer mange innvandrere i å ta videregående skole som voksne. II handler om videregående opplæring for voksne. Rogaland fylkeskommune tilbyr videregående opplæring i Rogaland. Nyankomne innvandrere fra visse land har etter Introduksjonsloven rett og plikt.

Søknad om videregående opplæring for voksne sendes fylkeskommunen, som. I Oslo er dette Oslo voksenopplæring, som består av fem skoler knyttet til Oslo . Har du søkt videregående opplæring for voksne i Oslo VO? I januar og februar 20inviterer alle videregående skoler i Oslo til åpen dag.

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere – søknad . Rapporten ”Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne innvandrere” gir en beskrivelse av hvordan .