Videregående snitt 2015

Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2015/201 1. Nedre poenggrense for inntak til Vg(videregående trinn 1) for ungdom med opplæringsrett, skoleåret 2014/201 1.

Oversikt over poenggrenser til videregående skoler i Oslo. Førsteinntaksrundetil de videregående skolene i Oslo er klar. Den siste søkeren som fra høsten av har tilbud om plass på løpet for studiespesialisering ved Oslo Katedralskole har i snitt fra .

Akkurat som i fjor, har den nye videregående skolen høyeste poenggrense for å få. Så søkernes karaktersnitt er nok høyere enn ved Amalie Skram. For første gang offentliggjøres sammenlikning av landets videregående skoler. Er du usikker på hvor mange poeng du må ha for å søke videregående skole eller høyere utdanning? På universitet i Oslo, i hvert fall, trengs et snitt på godt over fem for å komme inn.

I de studieforberedende fellesfagene norsk, engelsk og matematikk, får i snitt prosent av elevene lavere karakter på skriftlig eksamen enn til standpunkt.

I år som i fjor var det Nadderud videregående skole som pekte seg ut som den skolen det er vanskeligst å komme inn. I fjor måtte elevene ha minimun i snitt da de gikk ut av ungdomsskolen. Asker videregående skole har nest høyest opptakskrav i traktene våre med 47.

Rud har høye opptakskrav: 1elever konkurrerte i 20om plasser. TOPP OG BUNN: Sandvika videregående skole er desidert mest populær,. Jentene i Akershus og Hordaland har det høyeste snittet, mens. Videregåendeskole-nivå eller påbygging videregående, 3 6. Sjakkturnering på Mailand videregående skole. Mange interesserte og god innsats i årets sjakkturnering!

INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS. Statistikken omtaler fellesinntaket for skoleåret 2015-2016. Lokal inntaksforskrift vedtatt desember 2015.

Revykonseptet handler om det rare i oss og rundt oss – og det kan bli gøy! En rar revy blir til i løpet av juleferien, og vi . Informasjon om skolens historie, undervisning og fag, lærere og administrasjon, elevrådet og skoleskyss.