Vimovo halveringstid

Vimovo skal ikke brukes til hurtig innsettende smertelindring av akutte smertetilstander (som tannverk), som følge av forsinket frisetting av naproksen. Vimovo brukes til å lindre symptomer som smerte og stivhet og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle . Raskt innsettende antiinflammatorisk, analgetisk og antipyretisk effekt.

Symptomdempende effekt ved revmatiske sykdommer, men ingen sikker . Hun brukte Vimovo (naproksen, esomeprazol) frem til uke i svangerskapet. Naproksen har imidlertid lang halveringsti noe som øker faren for akkumulering . Vimovo er indisert for symptomatisk behandling hos voksne med osteoartritt,.

AUC) og en forlengelse av halveringstiden. En kombination av Vimovo och NSAID-läkemedel, inklusive selektiva. Bivirkninger: Utslett, hodepine, svimmelhet, høyt BT. På grunn av den relativt korte halveringstiden må morfin alltid doseres x 6. For en voksen er en startdose på 5-mg x vanlig.

Ingen fast halveringsti prosentvis fall i konsentrasjon per time. Naproxen har en halveringstid på 12-timer, hvilket er forholdsvis langt. Der har været en meddelelse om blødning og akut anæmi hos et syv dage gammelt .