Virkelighetsoppfatning islam og kristendommen

Livet etter døden, Kristne vil være hos Herren i Himmelen (Fil 1:21-24) i våre gjenoppståtte kropper. Motagende vesen: tar i mot livet fra Gud. Visste du at mye er likt mellom Islam og kristendommen?

Norgesglasset har sett nærmere på muslimenes religion, Islam, i relasjon til kristendommen. Islam har sitt utspring i Midtøsten, men i dag lever det flest muslimer i Pakistan, Bangladesh, Malaysia, India,. Virkelighetsoppfatning, menneskesyn og etikk.

Alt du trenger å vite om frelse i islam og kristendom.

Kristendommen og islam er to ulike religioner, med ulikt gudsbilde med ulik definisjon av hva menneskets grunnleggende natur er. Dagfinn Stærk beskriver på en oversiktlig måte forholdt mellom islam og kristendom. Hvordan redegjøres virkelighetsoppfatningen innenfor Islam? Jeg har problemer med å trekke ut dette av de store mengdene informasjon jeg . Gjør rede for menneskesyn og virkelighetsoppfatning i kristendommen, islam og livssynshumanismen.

I kristendommen er problemet at mennesket er syndig. Vi ser altså forskjellen mellom islam og evangeliet: Islam tilbyr en veg som . Eksamen i religion – Kristendommen og Islam – posted in Religion, filosofi og livssyn: Hep hep! Jah, jeg kom altså opp i religion muntlig idag, og .

Kristendommen lærer at vi skal frelses fra en fortapt verden og våre skrøpelige kropper som blir gamle og syke og dør. Vi skal få leve evig på en ny jord (Paradis) . Likheter er at det finnes en gud i Islam og Kristendommen. Men forskjellen er at det er treenighet av personer i Kristendommen, noe som ikke er . I dette notatet vil jeg gjøre rede for hvordan buddhismen, kristendommen og Islam ser på: frelse, gudsbilde, menneskesyn og menneskeverd og tekster.

Virkelighetsoppfatning, Alle livssyn har en virkelighetsoppfatning. Mål 2f: Hinduismen (historiesyn, menneskesyn, virkelighetsoppfatning, frelseslære). Historiesyn: I likhet med jødedom og kristendom har islam en lineær . Juni: Sammenlign den betydningen Jesus har i kristendommen, med den.

Islams virkelighetsoppfatning er at verden er skapt av Allah og naturlovene er . I andre deler av Afrika er rivaliseringen mellom islam og kristendom stadig et aktuelt tema. I Det fjerne østen er kristendommen en religion i . Virkelighetsoppfatningen i kristendommen, buddhismen og Platons filosofi og sammenligning mellom de tre .