Voksenopplæring oslo

Voksenopplæringen i Oslo har tilbud for deg som er voksen og ønsker å fullføre skolegangen. På Oslo Voksenopplæring Servicesenter finner du blant annet – Innsøkning til alle tilbud i Oslo Voksenopplæring – Rådgivningstjeneste og informasjonssenter. BufretLignendeDeltakere i to norskklasser ved Oslo VO Helsfyr hadde juleverksted siste uka før jul.

Oslo Voksenopplæring Sinsen fikk i juli tildelt midler til et to-årig partnerskap-prosjekt fra SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning), – et Erasmus+ . Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs på mange nivå i norsk for voksne innvandrere. Norskkursene er på dag – eller kveldsti og på flere steder i . Introduksjonselever vinner entreprenørkonkurranse Propell 2016.

Elever på entreprenørskapskurset ved Oslo Voksenopplæring Rosenhof har fått tildelt 5000 . Romtiltaket ved Oslo Vo Skullerud er med på å gi ut Norges første barnebok på romanes. Oslo VO anbefaler at du leser gjennom dette heftet før du skal søke videregående. Noe handler om regler og tilbud i Oslo Voksenopplæring.

Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne. Oslo Voksenopplæring tilbyr undervisning i de seks studiekompetansegivende fagene som er nevnt over. Oslo VO tilbyr også fordypning i fagene matematikk, . Oslo Voksenopplæring tilbyr vidergående opplæring for voksne. Innsøkning og sjekk av rettigheter på Oslo .

Postadresse, Postboks 649/6Løren 05Oslo. Navn, Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Besøksadresse, Karoline Kristiansens vei Oslo. Oslo Voksenopplæring Nydalen (Oslo VO Nydalen) er en skole som har opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne, Skolen tilbyr opplæring i form av . Oslo Voksenopplæring Sinsen (Oslo VO Sinsen, eller Sinsen VO) er en skole for voksenopplæring rettet mot all eksamensrettet grunnopplæring for voksne i . Kontaktinformasjon for Oslo Voksenopplæring Servicesenter Oslo, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer.

Oslo Voksenopplæring Rosenhof, Oslo, Norway. Oslo VO Rosenhof tilbyr kurs i norsk med. KIA arbeider på kontrakt med Oslo kommune (UDE), som en privat aktør i Oslo voksenopplæring. KIA er også direkte godkjent av VOX, det nasjonale fagorgan .