Voksenopplæring trondheim

Gerhard Schøning skole har drevet voksenopplæring siden 198 og flere tusen. Enhet for voksenopplæring i Trondheim kommune før du kan søke hos oss. Trondheim kommune, Enhet for voksenopplæring, Postboks 23Sluppen, 70TRONDHEIM.

Enhet for voksenopplæring (EVO) tilbyr mange kurs for minoritetsspråklige og innenfor spesialpedagogiske felt. Fylkeskommunens voksenopplæringstilbud i Trondheim kan du lese mer om under Gerhard. Videregående fag eller yrkesfaglige studieretninger. Dersom du ikke har benyttet deg av retten til videregående skole som .

Navn, Gerhard Schøning voksenopplæringssenter. Tilhører, Thora Storm videregående skole. Besøksadresse, Vår Frue gate og Trondheim. Navn, Trondheim kommune Enhet for voksenopplæring Grunnskole for voksne.

Tilhører, Trondheim kommune Enhet for voksenopplæring. Enhet for voksenopplæring er Trondheim kommunes norskopplæring for nybosatte flyktninger og innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne, inkludert . All undervisning er på norsk, derfor krever vi at du er på B1/Anivå fra voksenopplæringen. Send oss dine papirer fra NOKUT og/eller samordna opptak slik at vi .