Voksenopplæring videregående

Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne. Da kan du søke om gratis videregående opplæring. Det er ingen søknadsfrist til voksenopplæringen.

Som voksen i Østfold har du mulighet til å ta videregående opplæring. Du kan ha rett til gratis videregående opplæring fra og med det året du fyller år dersom du: Har fullført norsk grunnskole . Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot kandidater som er år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring. Voksne over år som ikke har fullført videregående, har rett til videregående opplæring, .

Dersom du er over år og ikke har videregående opplæring kan du søke om voksenopplæring. Målet er at du skal oppnå generell studiekompetanse eller . Gerhard Schøning skole har drevet voksenopplæring siden 198 og flere tusen voksne har fått tilbud om, og gjennomført, videregående opplæring hos oss. Vi tilbyr gratis videregående utdanning, studieveiledning og realkompetansevurdering for voksne.

Voksne over år som ikke har fullført videregående, har rett til . Barne- og ungdomsarbeiderfaget kan være et yrke for deg som trives sammen med barn og unge og som synes det er . I Nordland søker du voksenopplæring på vigo. Elever med ungdomsrett har førsterett til ordinære tilbud i videregående skole.

Videregående opplæring for voksne retter seg mot voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført . Olav Duun videregående skole kan tilby gratis voksenopplæring! Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående . Videregående skole for voksne minoritetsspråklige. All teoriundervisning i fellesfagene foregår på Oslo Voksenopplæring Helsfyr. På Oslo Voksenopplæring Servicesenter finner du blant annet – Innsøkning til alle tilbud i Oslo.

Har du søkt videregående opplæring for voksne i Oslo VO? Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring som voksne . Voksenopplæringen i Oslo har tilbud for deg som er voksen og ønsker å fullføre. Grunnskoleopplæring; Videregående opplæring; Realkompetansevurdering .