Yrkesrettet utdanning for voksne

Prøv vår søketjeneste og finn din utdanning! Vi tilbyr en rekke korte, yrkesrettede studier og kurs som hjelper deg å komme raskt ut i arbeid.

Yrkesrettet utdanning passer for deg som . Kunne du tenke deg en kort utdanning eller et kurs som gir deg muligheten til å. Her finner du alt fra korte kurs for arbeidsliv og privatpersoner til yrkesrettede . Har du tanker om å fullføre en utdanning som voksen, må du gå inn på nettstedet ViGo og registrere din.

Programfag er de fagene med yrkesrettet innhold. Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring, og er ofte tilrettelagt slik at utdanningen . Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens . Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne. Jeg er svært interessert i å undersøke muligheten for å ta yrkesrettet utdanning som elektriker som voksen.

Derfor begynte jeg like gjerne på en ny utdanning. Jeg valgte helsefagarbeider, fordi det er en god blanding av omsorg og vernepleie. Vi tilbyr gratis videregående utdanning for voksne.

Utdanningen kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Erfaring viser at utdanning er viktig for å ha mulighet til stabil tilknytning til. NAV kan tilby yrkesrettet kvalifisering gjennom AMO-kurs. Opplæringsloven gir nærmere regler voksne kandidater rett til å avlegge fag- eller svenneprøve som praksiskandidat . Lofoten reiselivsfagskole – en yrkesrettet utdanning med Lofoten som.

Yrkesrettet kompetanseheving for unge, unge voksne, voksne og godt . Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger. Fagskole er videreutdanning for de som har yrkesrettet utdanning fra . Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet høyere utdanning som bygger på fullført videregående opplæring/fagbrev. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på. Fagskolen er godt egnet for etter- og videreutdanning for ungdom og voksne, samt for . Verdige Smil gir yrkesrettet utdanning til ungdom og voksne med begrensede ressurser. Dette er et tiltak for å gi vanskeligstilte en mer uavhengig fremtid.

Derfor passer utdanningen for så vel unge studenter som voksne mennesker i og utenfor arbeidslivet. Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som. Dette er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller .