Alle tiders historie sammendrag

Alle tiders historie er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle . Prøv deg som en av hærførerne, Vilhelm av Normandi eller Harald Godwinsson. Om den amerikanske uavhengighetserklæringen.

Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv . Alle tiders historie Elevnettsted (Digital ressurs) av forfatter Tommy Moum. Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel De tidligste mennesker og samfunn fra læreboken Alle tiders historie Vg2.

Alle tiders historie Påbygging (Fleksibind) av forfatter Tommy Moum.

Alle tiders historie er et nytt historieverk for videregående skole. Det nye verket bygger på bred erfaring med undervisning etter den nye læreplanen. Hvis du har historieboka Alle Tiders Historie, så finner du en. ALLE TIDERS HISTORIE Fra de eldste tider til våre dager Vg–. Helt til slutt finner du et sammendrag og et lite frampek mot det som følger i . Title: Alle tiders historie, Author: Cappelen Damm, Name: alletidershistorieblaibok, Length:.

Alle tiders historie er et helt nytt historieverk for fellesfaget historie på studieforberedende utdanningsprogram. Fagstoff: Imperialisme var ikke en enestående politisk, økonomisk og kulturell prosess bare i den perioden vi studerer. Fagstoff: Middelalderen i Europa og i Norge har flere fellestrekk.

Kirkens omfattende kontroll over eiendommer og over folks tro påvirket . I tillegg hadde krigens og nazismens råskap knust mange europeeres forestilling om å være et “opphøyd” folkeslag med rett til å herske over alle andre.