Hvordan bruke geogebra funksjoner

Vi skal nå tegne grafene til de tre funksjonene: 1. HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED Å BRUKE PROGRAMMET? I dette opplæringsløpet lærer du å tegne funksjoner i GeoGebra samt å bruke.

Hvordan endrer en rett linje seg når stigningstallet eller konstantleddet endrer seg? Bruk GeoGebra til å tegne grafene til funksjonene. Der det står Funksjon skriver jeg inn funksjonen jeg vil tegne: 0. Jeg må bruke punktum i stedet for komma som desimaltegn.

GeoGebra er et utmerket verktøy til å utforske og analysere funksjoner. Dersom vi ønsker eksakte svar i slike oppgaver må vi bruke GeoGebra CAS. Merk: Det frarådes å bruke denne kommandoen. For å avgrense domenet til en funksjon, bruk heller Dersom; for eksempel f(x) = Dersom , her . Vi skal her se på hvordan vi kan bruke GeoGebra til å beregne arealet under en graf.

Fagstoff: Å fremstille en funksjon grafisk ved hjelp av GeoGebra. I GeoGebra kan vi bruke kommandoen Funksjon[Funksjon, Start, .